พาไปชม 10 สถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่น ชีวิตนี้ต้องไปเยือนให้ได้สักครั้ง ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ที่เป็นช่วงเริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงของญี่ปุ่น #kktourjapan

Find Out More