SUMMER นี้ที่ Hinode Park ยอดเขาลาเวนเดอร์ สวนสาธารณะที่เปิดให้ชมตลอดทั้งปี
สวนดอกไม้ Hinode ที่ขึ้นชื่อในเรื่องดอกลาเวนเดอร์ เหมาะสำหรับไปเที่ยวได้ตลอดเวลาเพราะเปิดชมฟรี ทุกวันและเปิดทั้งปี!!!

Find Out More